O naší firmě

Firma AZPUBLIC vznikla jako reakce na situaci na trhu práce v Jihomoravském kraji. Zkušenosti z dlouhodobé praxe v oblasti sociálního podnikání nás přivedly k otázce, jak dosáhnout lepší zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením. Vhodnou spoluprací mezi firmami a osobami se zdravotním postižením se snažíme najít průsečík ve formě adekvátního pracovního místa.

Proč zaměstnávat OZP?

  • Podle platného zákona o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením. Za nesplnění této solidární povinnosti je nutné uhradit odvod do státního rozpočtu (za rok 2014 ve výši 62 090 Kč, za rok 2015 stoupne na částku 62 946 Kč (2,5 násobek průměrné měsíční mzdy) za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením). Zaměstnat OZP je tedy pro zaměstnavatele levnější než úhrada náhradního plnění.
  • Společenská prospěšnost – osoby zdravotně postižené mají v rámci společnosti ztížený přístup na trh práce, proto by jim měla být věnována zvláštní pozornost a podpora při zaměstnávání